clock
under-title
logo
under-header

โปรโมชั่น พบ 84 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม

CODE SBUY230582 4วัน 3คืน
ตงชวน ... แผ่นดินสีแดง ภูเขาเจ็ดสี ภูเขาเจี้ยวจื่อภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ที่สุดในเอเชีย คุนหมิงวัดหยวนทง ตำหนักทอง เมืองโบราณกวนตู้
สุกี้เห็ดรสเด็ด
3 ดาว
CODE SBUY230565 5วัน 4คืน
ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!
สุกี้เห็ดรสเด็ด,ปิ้งย่างเกาหลี,อาหารถูเจีย,อาหารสมุนไพร
ช้อปปิ้งถนนซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
3 ดาว
CODE SBUY230587 4วัน 3คืน
เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! สวมแว่นตาVR4D สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย หน้าผาระเบียงแก้ว
สุกี้เห็ดรสเด็ด เซ็ตหม่าล่า
ถนนคนเดินซีปู้เจีย, ถนนคนเดินหวงซิงลู่
3 ดาว
CODE SBUY230273 4วัน 3คืน
ชมนาขั้นบันได, ซาปา, หลังคาอินโด, นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน, หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village, วัดตาจุ๊ก
SEN BUFFET, ชาบูปลาเซลมอน, ไวน์แดง
5 ดาว
ธ.ค. - 66
เริ่ม 25,999 บ.
CODE SBUY230199 3วัน 2คืน
เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลส์ รวมค่าสวนสนุก "แฟนตาซี พาร์ค" เช็คอินโซนใหม่ "บานาฮิลส์"
4 ดาว
CODE SBUY230377 4วัน 3คืน
นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์, เล่นรถรางชมบานาฮิลล์, ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก
สะพานมือ, สวนสนุก The Fantasy Park, APEC Park, สะพานมังกร, นั่งเรือกระด้ง, เมืองโบราณฮอยอัน, วัดลินห์อิ๋ง
เริ่ม 13,999 บ.
CODE SBUY230417 4วัน 3คืน
เที่ยวครบ 3 เมือง โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่, ชมความงาม 2 ทะเลทราย ทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว, ชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยียดาลัด, นั่งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวัดตั๊กลัม, สวนแห่งแสงที่ดาลัด
4 ดาว