clock
under-title
logo
under-header

ITTVZ16 - VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : SBUY230331
ITTVZ16 - VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

  • หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิ่น, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ไหว้ขอพรวัดเหวินหวู่, วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, ไถจง
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
เดินทางช่วง
29 ก.ย. 66 - 24 ต.ค. 66 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 17,888 22,388 17,888 17,888 17,888 แสดง - 25
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 19,888 24,388 19,888 19,888 19,888 แสดง - 25
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 19,888 24,388 19,888 19,888 19,888 แสดง - 25
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 19,888 24,388 19,888 19,888 19,888 แสดง - 25
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 19,888 24,388 19,888 19,888 19,888 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ITTVZ16 - VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
ITTVZ16 - VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 17,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน