clock
under-title
logo
under-header

โปรแกรม แกรนด์จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน (TK) ช่วงปีใหม่

รหัสทัวร์ : SBUY230337
โปรแกรม แกรนด์จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน (TK) ช่วงปีใหม่

  • -โบสถ์เก่า จาวารี–โบสถ์เก่า สโคเวติ–ป้อมอานานูริ–คาซเบกิ -เทือกเขาคอเคซัส–เขาคาซเบกิ–อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ -โบถส์ ตรินิตี้–ชมวิวเขา,อัพลิสต์ซิเคห์,โกรี,พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน,ทบิลิซี่
  • -ทบิลิซี่,ป้อมนาริคาร่า,เมืองเก่า,มหาวิหารศักดิ์สิทธ์,สะพานสันติสุข,หอนาฬิกา -โบสถ์ เกลาติ,ถ้ำโพรมีธีอุส,บาทูมิ,ล่องเรือชมทะเลดำ,ชมเมืองบาทูมิ
  • -มื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Funicular ซึ่งท่านจะต้องขึ้นรถรางเพื่อไปยังร้านอาหารชมวิวและความสวยงามของเมืองอย่างสวยงาม
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 ต.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 80,900 99,900 80,900 80,900 80,900 แสดง - 20
20 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 80,900 99,900 80,900 80,900 80,900 แสดง - 20
10 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 78,900 97,900 78,900 78,900 78,900 แสดง - 20
24 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66 78,900 97,900 78,900 78,900 78,900 แสดง - 20
1 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66 82,900 101,900 82,900 82,900 82,900 แสดง - 20
4 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 82,900 101,900 82,900 82,900 82,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม แกรนด์จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน (TK) ช่วงปีใหม่
โปรแกรม แกรนด์จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน (TK) ช่วงปีใหม่
ราคาเริ่มต้น 78,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน