clock
under-title
logo
under-header

ITCFD24 - คิงหมุน... คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ : SBUY230582
ITCFD24 - คิงหมุน... คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน

  • ตงชวน ... แผ่นดินสีแดง ภูเขาเจ็ดสี ภูเขาเจี้ยวจื่อภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ที่สุดในเอเชีย คุนหมิงวัดหยวนทง ตำหนักทอง เมืองโบราณกวนตู้
  • สุกี้เห็ดรสเด็ด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 พ.ย. 66 - 26 มี.ค. 67 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
4 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - 20
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 14,888 18,388 14,888 14,888 แสดง - 20
18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - 20
25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 14,888 18,388 14,888 14,888 แสดง - 20
1 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - 20
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - 20
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - 20
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 17,888 21,388 17,888 17,888 แสดง - 20
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 19,888 23,388 19,888 19,888 แสดง - 20
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - 20
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - 20
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - 20
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - 20
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67 15,888 19,388 15,888 15,888 แสดง - 20
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 14,888 18,388 14,888 14,888 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ITCFD24 - คิงหมุน... คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน
ITCFD24 - คิงหมุน... คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 14,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน