clock
under-title
logo
under-header

ITCMU45 - Dynasty of คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์ : SBUY230938
ITCMU45 - Dynasty of คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน

  • ต้าหลี่...เมืองโบราณต้าหลี่ผ่านชมความงามเจดีย์สามองค์ ลี่เจียง...ภเูขาหมิะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แชงการีล่า...มืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน พิพิธภัณฑ์จามรี คุนหมิง...วัดหยวนทง ตำหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนต
  • ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
  • สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
23 ก.พ. 67 - 27 มี.ค. 67 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
23 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 22,888 28,388 22,888 22,888 แสดง - 20
24 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 22,888 28,388 22,888 22,888 แสดง - 20
1 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67 22,888 28,388 22,888 22,888 แสดง - 20
8 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 22,888 28,388 22,888 22,888 แสดง - 20
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 22,888 28,388 22,888 22,888 แสดง - 20
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 22,888 28,388 22,888 22,888 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ITCMU45 - Dynasty of คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน
ITCMU45 - Dynasty of คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น 22,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน