clock
under-title
logo
under-header

โปรแกรม ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG)

รหัสทัวร์ : SBUY240025
โปรแกรม ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG)

  • -อิสตันบลู - ชานัคคาเล - ทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - ไอยวาริค - เพอร์กามัม - เอเฟซุส - เมืองโบราณเอเฟซุส -โรงงานเครื่องหนัง - คูซาดาซึ - ปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - อันตัลยา -หอคอยฮิดิร์ลิค - ล่องเรืออันตัลยา - คอนยา - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คาราวานสไลน์ - คัปปาโดเกีย
  • -นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง - คัปปาโดเกีย - ชมวิวเมืองคัปปาโดเกียโดยบอลลูน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -อุชิซาร์ - พาซาแบค - สวนอีเมอร์กัน “เทศกาลทิวลิป” - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม -แกรนด์บาซาร์ - ย่านกาลาตา - พระราชวังโดลมาบาเชห์ - พระราชวังทอปคาปึ - เก็บภาพหอคอยกาลาตา -ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดเครื่องเทศ
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ก.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 79,900 102,800 79,900 79,900 79,900 แสดง - 20
9 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 79,900 101,900 79,900 79,900 79,900 แสดง - 20
20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 79,900 102,800 79,900 79,900 79,900 แสดง - 20
11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 79,900 101,900 79,900 79,900 79,900 แสดง - 20
18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 79,900 101,900 79,900 79,900 79,900 แสดง - 20
15 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 79,900 102,800 79,900 79,900 79,900 แสดง - 20
1 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 79,900 101,900 79,900 79,900 79,900 แสดง - 20
27 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 95,900 117,900 95,900 95,900 95,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG)
โปรแกรม ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG)
ราคาเริ่มต้น 79,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน