clock
under-title
logo
under-header

ZGHAN-2404VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักซาปา 4 ดาว

รหัสทัวร์ : SBUY240243
ZGHAN-2404VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักซาปา 4 ดาว

  • ล่องเรือมรล่องเรือมรดกโลกฮาลองบก "นิงห์บิง" รวมรถรางซาปา และนั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ต.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 17,990 22,890 17,990 17,990 16,990 แสดง - 25
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 17,990 22,890 17,990 17,990 16,990 แสดง - 25
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 16,990 21,890 16,990 16,990 15,990 แสดง - 25
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 17,990 22,890 17,990 17,990 16,990 แสดง - 25
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 16,990 21,890 16,990 16,990 15,990 แสดง - 25
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 15,990 20,890 15,990 15,990 14,990 แสดง - 25
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 16,990 21,890 16,990 16,990 15,990 แสดง - 25
29 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67 16,990 21,890 16,990 16,990 15,990 แสดง - 25
6 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 18,990 23,890 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 17,990 22,890 17,990 17,990 16,990 แสดง - 25
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 20,990 25,890 20,990 20,990 19,990 แสดง - 25
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 20,990 25,890 20,990 20,990 19,990 แสดง - 25
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25
29 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25
30 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 21,990 26,890 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25
31 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 20,990 25,890 20,990 20,990 19,990 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGHAN-2404VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักซาปา 4 ดาว
ZGHAN-2404VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักซาปา 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น 15,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน